1. Definities

1.1 Lidmaatschap: het gratis lidmaatschap waarmee de gebruiker toegang krijgt tot de functies van deze website.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden inclusief het privacybeleid.

1.3 Content: alle gegevens en bestanden op de website zoals bijvoorbeeld berichten, advertenties, reviews, afbeeldingen, video’s en geluidsfragmenten.

1.4 Lid: de natuurlijke persoon die een lidmaatschap heeft op websiteovernemen.nl.

1.5 Malware: virus of software ontworpen om toegang te krijgen tot, het beschadigen van, onbruikbaar maken van of verstoren van een computersysteem.

1.6 Inloggegevens: de inloggegevens die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap.

1.7 Sanctie: een waarschuwing, tijdelijke verbanning of een andere sanctie met betrekking tot uitingen of acties op websiteovernemen.nl

1.8 Websiteovernemen.nl: deze website en handelsnaam is onderdeel van BSdirect.

1.9 Advertenties: advertenties/promoties geplaatst op of door websiteovernemen.nl.

1.10 Website: alle webpagina’s, software en databanken gekoppeld aan websiteovernemen.nl.

1.11 Verkoper: de gebruiker met een lidmaatschap die een website te koop aanbiedt.

1.12 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Websiteovernemen.nl en lid middels deze Algemene Voorwaarden, waarbij er een gratis lidmaatschap is verleend door Websiteovernemen.nl aan lid.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle personen/gebruikers met een lidmaatschap, overeenkomst of (rechts)handeling op of via Websiteovernemen.nl.

2.2 overeenkomst aangaan

2.3 Websiteovernemen.nl behoudt zich te allen tijde het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te beëindigen. Hierbij wordt één maand opzeg termijn in acht genomen.

2.4 Websiteovernemen.nl mag de overeenkomst direct beindigen en een sanctie opleggen indien er sprake is van:

  • Verzuim met betrekking tot de verplichtingen die het lid heeft zoals het handhaven van deze verplichtingen en de wettelijke voorschriften.
  • Als er een aanvraag is ingediend voor het sluiten van het account inclusief het lidmaatschap.
  • Als een lid meer dan 1 jaar niet actief is geweest op websiteovernemen.nl.

2.6 Het beëindigen van de overeenkomst betekend niet dat het (voormalig) lid verplichtingen heeft met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en bijkomende betalingsverplichtingen voor advertenties en gesloten overeenkomsten met derden.

3. Account

3.1 Het Account kan aangemaakt worden door middel van het registratie formulier. Met het Account wordt er een gratis lidmaatschap verleend door Websiteovernemen.nl aan de aanvrager. Door het aanvragen van een Account gaat de aanvrager/gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Het Account inclusief het lidmaatschap wordt na de aanvraag direct geactiveerd.

3.3 Websiteovernemen.nl behoudt zich te allen tijde het recht om het Account zonder opgave van reden te weigeren of op te schorten.

3.4 De inloggegevens zijn alleen bedoeld voor het lid en mogen niet gedeeld worden met derden.

3.5 Het lid zal Websiteovernemen.nl direct waarschuwen als zij vermoeden dat hun Account wordt gebruikt door derden of zij in het bezit zijn van de inloggegevens.

4. Content & Voorschriften

4.1 Het lid houdt zicht aan de richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet zoals beschreven op: https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt

4.2 Het lid houdt zich aan de richtlijnen zoals beschreven in het privacybeleid.

4.3 Het lid verklaart hiermee dat zij geen handelingen verrichten of content zullen plaatsen die in strijd zijn met de wet- of regelgeving en openbare orde.

4.4 Het lid verklaart hiermee geen inbreuk te maken op of in strijd handelen met de privacy of intellectuele eigendomsrechten van Websiteovernemen.nl of derden.

4.5 het lid verklaart hiermee dat zij geen content zullen plaatsen die overlast veroorzaakt of in strijd zijn met de privacy rechten van derden.

4.6 het lid verklaart hiermee geen spam te zullen versturen aan derden of andere leden via Websiteovernemen.nl.

4.7 Het lid verklaart hiermee geen content van derden te verwijderen, verstoren of onbruikbaar te maken.

4.8 Het lid verklaart hiermee geen virussen of malware te verspreiden via Websiteovernemen.nl of e-mail naar leden en derden.

4.9 Het lid is zelf verantwoordelijk voor de content die hij/zij plaatst. Wij adviseren om geen persoonlijke informatie te plaatsen zoals adres gegevens.

4.10 Het lid verklaart hiermee dat Websiteovernemen.nl gevrijwaard wordt van beheer, onderhoud monitoren van het Account. Websiteovernemen.nl kan niet verzekeren dat de content van zijn leden correct en in alle waarheid is.

4.11 Indien Websiteovernemen.nl een melding krijgt of incorrectheden ontdekt binnen een Account, dan kan er een onderzoek gestart worden.

4.12 De volgende content is niet toegestaan op Websiteovernemen.nl:

  • Seksueel, intimiderende, discriminerende, pornografische of beledigende content.
  • Privacy schendende content.
  • Content die geen betrekking heeft tot het onderwerp van deze website.
  • Illegale content of software.
  • Producten die worden aangeboden of aangevraagd die van illegale aard zijn of in verband staan met een strafbaar feit.

5. Advertenties

5.1 Het lid mag geen advertenties plaatsen indien hij/zij minderjarig is.

5.2 Biedingen op advertentie zijn altijd vrijblijvend aangezien wij geen gebruik maken van een veilingsysteem.

5.3 Er mogen geen links in advertenties worden geplaatst naar websites van derden tenzij dit specifieke informatie bevat over het product of de dienst die wordt aangeboden.

5.4 Websiteovernemen.nl behoudt zich te allen tijde het recht om advertenties te verwijderen die meer dan drie maanden oud zijn.

5.5 Websiteovernemen.nl zal nooit partij zijn bij een (koop)overeenkomst tussen het lid en de koper. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de verkoop van zijn website.

5.6 Websiteovernemen.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden producten of diensten, de koper of verkoper op zijn website. Websiteovernemen.nl kan op geen enkele manier garanderen dat een overeenkomst gemaakt via deze website zal worden nagekomen noch bemiddelen bij eventueel geschil tussen het lid en de koper.

6. Sancties

6.1 Websiteovernemen.nl kan het lid sancties opleggen indien hij/zij zich niet houd aan of in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Indien de content geplaatst door het lid in strijd is met deze Algemene Voorwaarden mag Websiteovernemen.nl de content geplaatst door het lid aanpassen of verwijderen.

6.3 Websiteovernemen.nl is niet aanspraken voor schade gemaakt door de gemaakte aanpassingen zoals beschreven in lid 6.2.

7. Verplichtingen

7.1 Websiteovernemen.nl zal zich inspannen in het onderhouden van de website. Websiteovernemen.nl kan hiermee niet garanderen dat de website altijd volledig zal werken of beschikbaar zal zijn.

7.2 Websiteovernemen.nl behoudt zich het recht de website op elk moment offline te zetten of te blokkeren voor gebruikers ter behoeve van onderhoud en verbeteringen aan de website. Websiteovernemen.nl is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade vanwege de stilstand of het disfunctioneren van de website.

7.3 Websiteovernemen.nl kan niet garanderen dat de website vrij is van fouten, gebreken en malware.

7.4 Websiteovernemen.nl is niet verantwoordelijk voor de handelingen en verzuimen van Leden. De Content geplaatst door Leden geven enkel een persoonlijke mening weer van het Lid en Websiteovernemen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

7.5 Ingevoegde hyperlinks en afbeeldingen in Content kunnen leiden naar externe websites. Websiteovernemen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren, noch de producten of diensten die hierop worden aangeboden en aanvaard hiervoor geen aansprakelijkheid.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1